Uppgjör á félagslegum þáttum 2023

IcepharmaParlogisÓsar samstæðan
Vísir Mælikvarði 202320232023
S1 Launahlutfall forstjóra
Hlutafall heildar launagreiðslu forstjóra og miðgildis heildar-launagreiðsla starfsmanna í fullu starfi Ekki tekið samanEkki tekið samanEkki tekið saman
Er þetta hlutfall sett fram af fyrirtækinu í skýrslugjöf til yfirvalda? Já/Nei NeiNeiNei
S2 Launamunur kynja
Hlutfall miðgildis launagreiðslna karla og miðgildis launagreiðslna kvenna 1,00,90,9
S3 Starfsmannavelta
Árleg breyting starfsfólks í fullu starfi, í prósentum *allt starfsfólk - ekki gerður greinamunur á fullu starfi og lægra starfshlutfalli21%18%19%
Árleg breyting starfsfólks í hlutastarfi, í prósentumEkki tekið samanEkki tekið samanEkki tekið saman
Árleg breyting verktaka og/eða ráðgjafa, í prósentum á.e.vá.e.vá.e.v
S4Kynjafjölbreytni
Kynjahlutfall innan fyrirtækisins, í prósentum (karlar)24%41%33%
Kynjahlutfall í byrjunarstörfum og næsta starfsmannalagi fyrir ofan, í prósentum (stjórnendur) Ekki tekið samanEkki tekið samanEkki tekið saman
Kynjahlutfall í störfum í efsta starfsmannalagi og sem framkvæmdastjórar, í prósentum (karlar)50%40%50%
S5 Hlutfall tímabundinna starfskrafta
Prósenta starfsfólks í hlutastarfi 6%5%5%
Prósenta þeirra sem eru í verktöku og/eða ráðgjöf 0% 0% 0% 
S6 Aðgerð gegn mismunun
Fylgir fyrirtækið þitt stefnu er varðar kynferðislegt áreiti og/eða jafnrétti? Já/Nei Já Já Já 
S7 Vinnuslysatíðni
Tíðni slysatengdra atvika miðað við heildartíma vinnuaflsins í prósentum Ekki tekið samanEkki tekið samanEkki tekið saman
S8 Hnattræn heilsa og öryggi
Fylgir fyrirtækið þitt starfstengdri heilsustefnu og/eða hnattrænni stefnu um heilsu og öryggi? Já/Nei
S9 Barna- og nauðungarvinna
Fylgir fyrirtækið þitt stefnu gegn barna- og/eða nauðungarvinnu? Já/Nei 
Ef já, nær stefnan gegn barna- og/eða nauðungarvinnu einnig til birgja og seljenda? Já/Nei NeiNei
Nei
S10 Mannréttindi
Fylgir fyrirtækið þitt mannréttindastefnu? Já/Nei