Samfélagsskýrsla Ósa 2023

Fjárfest í framtíðinni

Á árinu 2023 héldu Ósar áfram að styrkja stöðu sína sem leiðandi afl í þágu heilsu og heilbrigðis Íslendinga. Við fjárfestum í fyrirtækjum með mikla reynslu og sérhæfingu á ólíkum sviðum, við tókum þátt í fjölmörgum samfélagstengdum verkefnum á sviði heilsueflingar, og við fjárfestum í innviðum og starfsfólki til að styrkja okkur til framtíðar.

Samfélagsskýrsla Ósa og dótturfélaga sýnir fram á heildstæða samantekt á þeim fjölbreyttu verkefnum samstæðunnar sem styðja við samfélagslega ábyrgð og gefur þannig góða mynd af starfseminni og því mikilvæga hlutverki sem félögin gegna í samfélagslegu tilliti.

Ávarp forstjóra

Ósar og dótturfélög eru leiðandi afl á íslenskum markaði í heilsu og heilbrigðum lífsstíl og sú staða helgast af ríkri áherslu samstæðunnar á stöðuga framþróun. Á árinu 2023 var sérstök áhersla lögð á fjárfestingar til framtíðar og er af ýmsu að taka.

Hörður Þórhallsson

Forstjóri Ósa

Samfélagsuppgjörið okkar

Hjá Ósum er sjálfbær þróun stöðug vegferð sem kallar á heildarsýn og langtímahugsun.

Ósar nýta sér UFS viðmið og leiðbeiningar Nasdaq við uppgjörið sem sýnir niðurstöður og þróun þriggja meginþátta UFS sjálfbærnimælikvarðans á gagnsæjan og samanburðarhæfan hátt. Nánar um UFS

Stjórnarhættir

Félagslegir þættir

Umhverfismál

Jafnrétti kynjanna

50%

Hlutfall kvenna í stjórn og framkvæmdstjórn samstæðunnar.

Fjárfest í þekkingu

58

Fræðsluviðburðir á árinu 2023 fyrir starfsfólk samstæðunnar.

Fjárfest í þekkingu

87%

starfsfólks sótti fræðsluviðburði á vegum samstæðunnar á árinu.

Velferðartækni

340

Yfir 340 lyfjaskammtarar í notkun á landsvísu sem samanlagt hafa afgreitt meira en 250.000 lyfjaskammta til notenda.

Samfélagsábyrgð 

Ósar hafa sett sér stefnu um samfélagslega ábyrgð og sjálfbæra þróun sem tekur til félagsins í heild. Stefnan byggir á fjórum meginstoðum sem móta áherslur og þau markmið og lykilverkefni sem unnið er að hverju sinni en sérstök áhersla er lögð á að fylgja fjórum heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun .

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna

Þau fjögur heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sem endurspegla markmið og lykilverkefni samstæðunnar eru heilsa og vellíðan, jafnrétti kynjanna, góð atvinna og hagvöxtur, og aðgerðir í loftslagsmálum.

Ósar og samfélagið

Samfélagsmarkmið Ósa 2024

Hjá Ósum leggjum við áherslu á að bæta heilsu og stuðla að almennu heilbrigði. Daglega tryggjum við landsmönnum aðgang að lífsnauðsynlegum lyfjum og lækningatækjum og erum leiðandi í sölu á vörum tengdum íþróttum, hreyfingu, fæðubótarefnum og heilsusamlegu fæði.

Samfélagsleg ábyrgð er samofin okkar starfsemi og menningu, og stefnum við á að vera í fararbroddi á Íslandi í að efla heilsu þjóðarinnar. Til viðbótar höfum við sett fram lykilmarkmið í sjálfbærni til næstu ára, sem endurspegla metnað okkar fyrir bæði heilbrigðum rekstri og heilbrigðum lífsstíl.