Hjá Ósa samstæðunni starfar öflugur hópur fólks sem hefur margvíslega menntun, fjölbreyttan bakgrunn og víðtæka reynslu og þekkingu af ýmsum sviðum samfélagsins. Mannauðsstefna Ósa og aðrar stefnur henni til stuðnings tryggja sameiginlega sýn starfsfólks og stjórnenda á Ósa og dótturfélögin sem vinnustað.

Störf í boði

Heilsa og vellíðan í fyrirrúmi

Við erum heilsumiðaður/heilsueflandi/heilsuhvetjandi vinnustaður og leggjum áherslu á að stuðla að góðri líkamlegri, félagslegri og andlegri heilsu starfsmanna okkar. Það gerum við með því að bjóða upp á:

 • Hollan mat í hádeginu og hollt viðbit á milli mála
 • Fjölbreytt úrval af vítamínum og steinefnum á vinnustaðnum
 • Sérkjör á heilsuvörum, vítamínum og íþróttafatnaði
 • Reglulega heilsufyrirlestra á vinnutíma
 • Styrki úr heilsusjóði Ósa sem hvetur til heilsueflingar starfsmannahópa
 • Heilsufarsmælingar
 • Líkamsræktarstyrki

Sveigjanleika í skipulagi vinnu og vinnutíma, þar á meðal möguleika á fjarvinnu

Tækifæri til vaxtar

Við hvetjum okkar fólk til dáða og veitum þeim tækifæri til að vaxa og dafna í sínum störfum með því að bjóða upp á:

 • Aðgengi að fjölbreyttri fræðslu á fræðsludagskrá Ósa
 • Fræðslustyrki vegna starfstengdra námskeiða og náms
 • Þátttöku í rýnihópum í tengslum við úrbótaverkefni

Fræðsla fyrir fyrir þá sem nálgast eftirlaunaaldur um tækifæri þeirra tímamóta sem framundan eru

Starfsandi og félagslíf

Okkur er annt um að fólkið okkar upplifi góðan anda á vinnustaðnum og

Okkur er annt um að skapa og viðhalda

 • Reglulegar starfsánægjukannanir
 • Starfsmannaráð
 • Starfsmannafélög
 • Öflugur innri samskiptamiðill

Jafnrétti og jöfn tækifæri

Samstæðan fylgir jafnlaunastefnu og aðgerðaráætlun í jafnréttismálum sem leggur áherslu á jafnan rétt og jafna stöðu starfsfólks óháð kyni.

 • Jafnlaunavottun

Samfélagsleg ábyrgð okkar allra

Áhersla á sjálfbærni og samfélagslega ábyrgð Ósa og dótturfélaganna hefur vaxið jafnt og þétt og því gleður það okkur mjög að birta nú sameiginlega samfélagsskýrslu sem tekur til allrar samstæðunnar.  Skýrslan gefur góða mynd af starfseminni og því mikilvæga hlutverki sem félögin gegna í samfélagslegu tilliti.